Web priestor užívateľa ~ Customer web space


Informácia pre návštevníka stránky:

Užívateľ tohto web priestoru sem zatiaľ neumiestnil svoju vlastnú www stránku.

Tento www priestor je prenajatý od spoločnosti Slovanet, a.s. Za obsah stránok na tejto adrese zodpovedá výlučne nájomca (užívateľ) a nie spoločnosť Slovanet. Užívateľ tohto web priestoru sem zatiaľ neumiestnil svoju vlastnú www stránku.

Pokyny pre užívateľa:

Prihláste sa pomocou FTP programu na svoj www server a nahraďte tento súbor vlastnou www stránkou.